ПОИМЕНИЧНИ ПОПИС ПОКРАЈИНЕ БРАНИЧЕВО 1467. ГОДИНА

turski popis 1467Дефтер-и асами вилаует-и Браничево - Поименични попис покрајине Браничево
Оригинални текст овог документа чува се у архиви председништва владе у Цариграду (Истамбулу) у фонду финансијских тефтера под инвентарским бројем 5. Текст пописа износи 305 нумерисаних страна величине 18x10 цм. Попис је извршен између 2. августа 1467. године и 21. јула 1468. године.
(Стојковић Момчило, Браничевски тефтер, Београд 1987.)

Турски катастарски попис, дефтер Браничева из 1467. године, први је

сачувани попис северног дела српске земље од њеног дефинитивног пада под турску власт. То је детаљан фискални попис становништва, насељених места и локалитета, те имајући у виду да не постоје слични домаћи извори из периода самосталности српске државе овај попис, заједно са пописом области Бранковића из 1455. године има велику важност за разумевање историјских и демографских проучавања. Потребно је нагласити да превасходно фискални карактер дефтера представља битну различитост у односу на историјске изворе политичког или војног карактера. Ипак, садржаји дефтера су полазна основа домаће и европске литературе у изучавањима османског периода историје појединих народа.


СЕЛО ВЕЗИЧЕВО 1467. ГОДИНА

Тимар МЕХМЕДИЈА, сина Бабајке, припада Ждрелу

Адријан, дошлац

Јован, син Бојке

Остоја, син Радоша

Радивоје, син Радоша

Угљеша, син Вучка

Дука, син Никослава

Тордор, његов брат

Добросав, дошлац

Радохна, сиромах

Вукашин, дошлац

Радослав, син Брајана

итд.

Укупно кућа 16

Испиџа

400 аспри

Десетина од пшенице

30 лукра

Десетина од јечма

20 лукра

Десетина од сочива

10 лукра

Десетина од проса и

3 лукра

Десетина од меда

- аспри

Десетина од винограда

5 медра

Десетина од лана

6 аспри

Десетина од воћа

10 аспри

Десетина од зоби

10 аспри

Десеетина од поврћа

10 аспри

БАДУХАВА

20 аспри

Порез на свиње

10 аспри

Од рајинског млина

30 аспри

Од дрва

7кола

Од сена

7 кола

Укупан приход 1734 аспри

БРАНИЧЕВО У XV ВЕКУ:
(историјско-географска студија / Ема Миљковић, А. Крстић. - Пожаревац: Народни музеј, 2007. - 307 Србија и Београд - Душан Поповић)

Село ВЕЗИЧЕВО – налази се јужно од Петровца. Село је 1467. године имало 16 домова, а 1476. године 21 домаћинство и једну удовичку кућу. Мезра Црвеница је била сејалиште овог села.

 


Штампа