Подаци МЗ

Званични сајт Савета месне заједнице Везичево

078
ЈБКЈС: 06511
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЗИЧЕВО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Тип КЈС: 2 - индиректни корисних буџетских средстава 

Мат бр: 07162014
ПИБ: 101591184

2 06503-ОПШТИНСКА УПРАВА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
42910-ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Ул Везичево ББ
12309


Штампа