Контакт

Председник Савета Месне заједнице Везичево

Никола Миловановић

+381 63 339535


Месна канцеларија Општинске управе општине Петровац на Млави 

( У Шетоњу)

+381 12 347-924


Штампа